Styret ser at det kan være behov for å redegjøre noe for «forpliktelsen» til å hjelpe til på stevner da man meldte seg på trening i Sinsenhallen. Det trengs noen presiseringer, og vår formulering kan ha vært for firkantet.

For det første er «forpliktelse» i denne sammenheng ikke ment å gå lengre  enn den generelle regelen om at alle som trener og deltar på kurs i regi av OODK må hjelpe til på stevner (se sidene for de forskjellige hundesportene på https://www.oodk.org/trening/trening/, og på informasjonssiden om medlemskap: https://www.oodk.org/medlemskap/bli-medlem/). «Forpliktelsen» på påmeldingsskjemaet til trening i Sinsenhallen er en påminnelse om at alle må bidra, og er ment som et verktøy til å arbeide med mannskapslister tidligst mulig. Deltakelse på treningene på Brekke er like forpliktende med hensyn til å hjelpe til på stevner.

Det er ikke slik at om man har satt seg opp til å hjelpe til en av de fem datoene, trenger man ikke å hjelpe til på noen av de andre datoene. De fem stevnedatoene vi har satt opp krever til sammen over 80 dagsverk. I tillegg er vi avhengige av at  noen stiller opp i forkant av stevnene for å rigge opp telt og ringer. Vi har ganske enkelt ikke mange nok aktive medlemmer til at det er nok å hjelpe til bare én dag.

Det er heller ikke slik at man bare kan hjelpe til på stevner i de hundesportene der man selv er aktiv. Vi har bruk for hjelpende hender uansett hva slags stevne det er snakk om. Noen få oppgaver er spesialiserte og krever noe kompetanse, men de fleste er enkle og noe alle kan gjøre uten særlig opplæring. Stevnet som er ført opp i påmeldingsskjemaet til Sinsenhallen er den enkeltes preferanse. Men senere må vi etter avtale med den enkelte kunne disponere om slik at antall hjelpere på et stevne dekker dette stevnets behov.

Klubbmedlemskap er noe annet enn et kundeforhold ved en hundeskole. Alle medlemmer driver klubben sammen, og alle klubber driver norsk hundesport sammen. Uten medlemmer som bidrar med arbeidskraft kan ikke klubbene arrangere stevner. Og da blir det ikke mye å trene for!

Altså: vi arrangerer stevner for andre klubbers medlemmer, og de andre klubbenes medlemmer arrangerer stevner for oss.

Takk for at dere bidrar på stevnene våre!
Hilsen styret i OODK