Fungerende leder har ordet

Årsmøtet 13. mars førte til at klubben i dag ikke har en valgt leder. Som nestleder som ikke var på valg, rykket jeg da opp som fungerende styreleder. Vårens aktivitet var for det aller meste planlagt og bearbeidet tidligere, men mye skulle endelig på plass til den...

Et (hyper-)aktivt år

Mye aktivitet, mange aktive, mange nye aktiviteter og mange nye fjes og snuter. Slik vil jeg oppsummere året som er i ferd med å ebbe ut. Det har vært mye å glede seg over i 2014. Jeg vil begynne med alle de nye fjesene. I år kom vi opp i hele 253 medlemmer, mot 216 i...

Sirkus OODK

Uker og måneder med forberedelser, så er Dagen med stor D der. Over 500 ekvipasjer skal løpe og hoppe seg gjennom til sammen 24 klasser på Brekke. Vi er underbemannet i utgangspunktet, og noen av de som hadde meldt seg til å hjelpe til dukker ikke opp likevel. Ring 1...

Sommer i OODK!

Da var vårsemesteret over, og det har vært spekket med OODK -aktiviteter. På kursfronten har vi hatt nybegynnerkurs i rallylydighet, agility og rundering, agility- og lydighetskurs for instruktører, og konkurransekurs for de laveste klassene i agility og lydighet. Det...

Trivsel for alle penga!

Vi OODK-medlemmer har minst én ting felles: interessen for hunder. Men der stopper kanskje likhetstrekkene. Vi kommer fra alle kanter av byen, også utenbys fra. Vi er gamle og unge, flest damer, men også noen menn.  I bagasjen har vi forskjellig oppdragelse, utdanning...